Xarxa de coneixement

La xarxa de coneixement de Justa Mesura està formada per professionals de diferents disciplines especialitzades en els serveis que oferim. Aquests professionals col·laboren amb Justa Mesura proporcionant assessorament científic i, ocasionalment, participant en projectes concrets. A través de la xarxa de coneixement, Justa Mesura es manté actualitzada en les tendències del seu àmbit d’actuació i en contacte amb especialistes de tot el mòn.

Les persones que formen la xarxa de coneixement de Justa Mesura són:

Prof. Dr. Randy Borum
Psicòleg Forense, especialitzat en comportament violent, especialment en violència juvenil. Catedràtic de la University of South Florida,
EUA.

Dr. Tonia Nicholls
Psicòloga especialitzada en gestió de risc i intervenció en violència domèstica. British Columbia Mental Health & Addiction Services,
Canadá.

Dr. Anders Tengström
Psicòleg Clínic i investigador, especialitzat en la gestió de risc, psicopatia i intervenció amb joves infractors. Director del Centro d’investigació Maria-Ungdom, Karolinska Institute,
Suecia.


Prof. Dr. Rafael Torrubia
Psicòleg, especialitzat en psicopatia. Catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Rodrigo Venegas Cardenas

Psicòleg Forense, especialitzat en abús i delinqüència sexual de joves. Director del Centre Trafún, Chile.
Justa Mesura©2018 Barcelona · +34 606 57 37 50 - +34 93 345 30 58 · info@justamesura.com