Assumpta Poch
és llicenciada en pedagogia i ciències de l’educació així com llicenciada en dret per la Universitat de Barcelona. Té experiència professional en l’àmbit penitenciari, concretament en l’atenció i seguiment de presos estrangers. Va treballar com a educadora i dinamitzadora de cursos d’iniciació al treball amb grups de persones de sectors marginats amb dificultats especials en l’Institut de Reinserció Social de Barcelona. Compta amb una amplia experiència com a docent en l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Assumpta col·labora amb Justa Mesura com a formadora.

Qui som

Justa Mesura, Consultoria & Investigació Aplicada es una petita empresa amb una extensa xarxa de coneixement a nivell nacional i internacional.

L’equip de treball de Justa Mesura està format per Ed Hilterman, Roger Mancho Fora i Assumpta Poch.

Ed Hilterman és sociòleg, especialitzat en la valoració i gestió del risc de reincidència. Té molta experiència en la investigació aplicada. Ha treballat en el Ministeri de Justícia d’Holanda i, com a cap d’investigació i diagnòstic, en l’Institut de Psiquiatria Forense de Rooyse Wissel a Holanda. Des de 2005 és consultor i director tècnic del projecte de Gestió de risc en joves infractores, un projecte del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) i de la Direcció General de Justícia Juvenil de la Generalitat de Cataluña. Al 2008 l’Ed Hilterman ha constituït Justa Mesura, Consultoria & Investigació Aplicada. Ell és el director de projectes de la investigació aplicada.

Roger Mancho Fora és llicenciat en Sociologia i en Criminologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment és estudiant del Màster d'Investigació Social Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha treballat al CEJFE com a investigador i treballador de camp del Projecte de Gestió del Risc. També ha estat vinculat a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Roger és investigador júnior per a Justa Mesura.

Justa Mesura©2018 Barcelona · +34 606 57 37 50 - +34 93 345 30 58 · info@justamesura.com